Datum laatste aanpassing: 20 augustus 2019

Privacy verklaring Vitaal Leven

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Vitaal Leven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vitaal Leven en/of omdat u deze aan ons verstrekt via de website,
e-mail, visitekaartje, telefoon/app of mondeling. 
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (LinkedIn, Facebook, Twitter, internet).

Vitaal Leven kan, maar is niet gelimiteerd tot verwerking van volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 
  • IP-adres
  • Werkgever en functie

Waarom Vitaal Leven gegevens nodig heeft
Vitaal Leven verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak. Daarnaast kan Vitaal Leven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of behandeling.

Hoe lang Vitaal Leven uw gegevens bewaart
Vitaal Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de wet Vitaal Leven en de sector waarin zij werkzaam is voorschrijft.

Delen met anderen
Vitaal Leven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Websitebezoeken
De website van Vitaal Leven maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Wij maken geen op aanbod gerichte gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies
Wij plaatsen cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar esther@vitaal-leven.nl. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk bericht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Vitaal Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vitaal Leven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vitaal Leven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vitaal Leven op via esther@vitaal-leven.nlMocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.vitaal-leven.nl is een website van Vitaal Leven. Vitaal Leven is als volgt te bereiken:

Postadres: Gheynspark 18, 5706 VE HELMOND
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57116199
Telefoon: 06-43800521
E-mailadres: esther@vitaal-leven.nl

 

Vitaal Leven kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.