Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit op de werkvloer

Van weten en willen naar kunnen en doen

Het versterken van organisaties

meeting

Goed werkgeverschap betekent onder andere dat u duurzame inzetbaarheid faciliteert. U wilt als werkgever goed voor uw medewerkers zorgen. Maar nog mooier is het als u medewerkers helpt beter voor zichzélf te leren zorgen. Daardoor vergroot u pas écht de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En vitaliteit op de werkvloer maakt het verschil! 

Als werkgever herkent u vast dat u medewerkers heeft waarover u zich zorgen maakt of die niet optimaal functioneren. Of dat er medewerkers zijn die last hebben van klachten, kwaaltjes, vermoeidheid, werkdruk, stress, problemen, ontevredenheid, etc. Dit heeft impact op de duurzame inzetbaarheid en de continuïteit van uw onderneming. Op het moment dat iemand uitvalt met klachten, is het eigenlijk te laat. U wilt dat voor zijn door verzuim te voorkomen. Vitaliteit op de werkvloer biedt u een oplossing om medewerkers zelf de regie te laten pakken over hun eigen gezondheid en werkvermogen.  Ook de werknemers die niet vanzelf aanhaken op deze thema’s. 

Opdrachtgevers

Wat ik voor organisaties kan betekenen 

Vitaliteit als organisatiefundament

Betere organisatie effectiviteit

Medewerkers die zich makkelijk aanpassen aan wat de omgeving van hen vraagt. Ze zijn flexibeler en kunnen makkelijker omgaan met veranderingen. Dit zorgt ervoor dat teams effectiever kunnen samenwerken.

Vergroten medewerkerstevredenheid

Medewerkers ervaren het gevoel ergens bij te horen waardoor er minder ongewenst verloop is, met behoud van kennis en kunde. Ze ervaren meer voldoening en zijn tevredener.

Succesvolle organisatie

Doordat medewerkers innovatiever worden, is uw organisatie succesvoller. Er ontstaat meer ruimte voor creativiteit en nieuwe oplossingen doordat medewerkers gemakkelijk hun werk kunnen doen. 

Minder verzuim & uitval

Vitale medewerkers verzuimen minder doordat ze geestelijk en lichamelijk gezonder zijn. Ze zorgen goed voor zichzelf. Zo zie je bijvoorbeeld dat ze meer gebruik maken van het overige aanbod voor duurzame inzetbaarheid zoals gezonder eten in het bedrijfsrestaurant, gebruik maken van een opleidingsaanbod etc.

Duurzame inzetbaarheid

Als werkgever heeft u de zorgplicht voor uw medewerkers. Niet alleen wanneer het gaat om inzetbaarheid op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn, omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat.

Werk waar we trots op zijn

Wat u intern voor uw medewerkers doet, stralen zij ook uit naar buiten toe. Ze worden ambassadeurs. Werk doen waar u samen trots op bent. Teams werken beter samen en bereiken sneller resultaat. 

Werk maken van vitaliteit 

De kans is groot dat u in uw organisatie al bezig bent (geweest) met duurzame inzetbaarheid, gezondheidsbeleid, aanpak werkdruk, verzuimbeleid, etc. De juiste strategie, toon en interventies kiezen is echter best moeilijk. En wat is het rendement uit al die inspanningen? 

Samen met u als directeur-eigenaar of de HR-manager brengen we de vitaliteit van uw organisatie in kaart. We gaan aan de slag met het verandervermogen van de medewerkers. We leren ze systematisch hoe ze dingen die ze willen of moeten veranderen daadwerkelijk ook kunnen gaan DOEN. Ze ervaren daardoor meer regie over hun eigen gezondheid en duurzame inzetbaarheid. 

Ook aan de slag met vitaliteit?