Maakt werk van vitaliteit op de werkvloer

Van hoge druk naar meer geluk

Het versterken van medewerkers en organisaties

meeting

Als werkgever wil je goed voor je medewerkers zorgen. Maar je wilt ook dat ze regie pakken over hun eigen inzetbaarheid en dat ze goed voor zichzélf zorgen. Zeker op momenten dat ze om wat voor reden dan ook hoge druk ervaren. Faciliteren dat medewerkers vaardigheden leren ontwikkelen om in deze situaties minder druk en meer geluk te ervaren, is volgens mij de mooiste vorm van goed werkgeverschap.  

Ik leer medewerkers met behulp van een concrete methode in korte tijd een vaardigheid waarmee ze snel meer regie en minder onrust gaan ervaren. Of de druk nu wordt veroorzaakt door een hoge workload, een perfectionistische inslag, onzekerheid, disbalans tussen werk en privé, gezondheidsproblemen, fysieke klachten of een nare thuissituatie. Mijn inzet zorgt er altijd voor dat de medewerker én de organisatie er beter van worden. Kortom: win-win!

Opdrachtgevers

Wat ik voor organisaties kan betekenen 

Waarom Vitaliteit werkt! 

Betere organisatie effectiviteit

Medewerkers die zich makkelijk aanpassen aan wat de omgeving van hen vraagt. Ze zijn flexibeler en kunnen makkelijker omgaan met veranderingen. Dit zorgt ervoor dat teams effectiever kunnen samenwerken.

Vergroten medewerkerstevredenheid

Medewerkers ervaren het gevoel ergens bij te horen waardoor er minder ongewenst verloop is, met behoud van kennis en kunde. Ze ervaren meer voldoening en zijn tevredener.

Succesvolle organisatie

Doordat medewerkers innovatiever worden, is jouw organisatie succesvoller. Er ontstaat meer ruimte voor creativiteit en nieuwe oplossingen doordat medewerkers gemakkelijk hun werk kunnen doen.

Minder verzuim & uitval

Vitale medewerkers verzuimen minder doordat ze geestelijk en lichamelijk gezonder zijn. Ze zorgen goed voor zichzelf. Zo zie je bijvoorbeeld dat ze meer gebruik maken van het overige aanbod voor duurzame inzetbaarheid zoals gezonder eten in het bedrijfsrestaurant, gebruik maken van een opleidingsaanbod etc.

Duurzame inzetbaarheid

Als werkgever heb je de zorgplicht voor je medewerkers. Niet alleen wanneer het gaat om inzetbaarheid op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn, omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat.

Werk waar we trots op zijn

Wat je intern voor je medewerkers doet, stralen zij ook uit naar buiten toe. Ze worden ambassadeurs. Werk doen waar je samen trots op bent. Teams werken beter samen en bereiken sneller resultaat.

Ook werk maken van Vitaliteit ?