Vitaliteit op de werkvloer

Ik werk aan vitaliteit op de werkvloer door rekening te houden met de al bestaande interventies. Hierbij richt ik me altijd op ‘hoe doe ik dat’ en werk ervaringsgericht. Dit in tegenstelling tot andere werkmethoden, waarbij vaak analytisch en cognitief gewerkt wordt. Het resultaat is dat uw medewerkers meer regie over hun (werkende) leven nemen en ervaren en dat de duurzame inzetbaarheid daarmee vergroot wordt. 

Vitaliteitsgesprekken

1-op-1 gesprek met de medewerker waarbij deze op een laagdrempelige manier (in)zicht krijgt in persoonlijke thema’s & wensen rondom gezondheid, communicatie en (werk)relaties.

Verandertrajecten

Individuele training waarin de focus ligt op het aanleren van een praktische methode waardoor de medewerker een life time tool in handen krijgt waarmee hij kan bereiken wat voorheen niet lukte.

Groepsprogramma

Training in een groep van maximaal 6 deelnemers waarin zij met behulp van een visueel model leren verandering in zichzelf tot stand te brengen die eerst niet realiseerbaar leek en die blijvend is.

Pakketten

Vitaal op het Werk

€ 196

Vanaf prijs per medewerker

Zeer geschikt als eerste stap
naar meer vitaliteit in uw organisatie

 • Individueel vitaliteitsgesprek met persoonlijke thema’s en wensen van de medewerker (1 uur)
 • Follow up gesprek 1 uur
 •   

 

 • € 196,- per medewerker
  (18 tot 24 medewerkers)
 • € 207- per medewerker
  (12 tot 18 medewerkers)
 • € 219,- per medewerker
  (6 tot 12 medewerkers)

Samen Vitaal

€ 439

Vanaf prijs per medewerker

Ideaal om teams beter
te laten functioneren

 • Individueel vitaliteitsgesprek met persoonlijke thema’s en wensen van de medewerker (1 uur)
 • Groepstraining voor 6 medewerkers
  (2x 2 uur + 1 uur individueel)
 • Groeps follow up (1 uur)
 • € 439,- per medewerker
  (19 tot 24 medewerkers)
 • € 456,- per medewerker
  (13 tot 28 medewerkers)
 • € 484,- per medewerker
  (7 tot 12 medewerkers)
 • € 493,- per medewerker
  (6 medewerkers)

Werk maken van Vitaliteit

€ 655

Vanaf prijs per medewerker

Medewerkers écht meer regie laten nemen over hun gezondheid en inzetbaarheid

 • Individueel vitaliteitsgesprek met persoonlijke thema’s en wensen van de medewerker (1 uur)
 • Individuele training
  (5x 1 uur)
 • Follow up gesprek (1 uur)
 • € 655,- per medewerker
  (18 tot 24 medewerkers)
 • € 693,- per medewerker
  (12 tot 18 medewerkers)
 • € 732,- per medewerker
  (6 tot 12 medewerkers)

Vitaal op het Werk

Vitaliteitsgesprekken

Vitaliteitsgesprekken kunnen op verschillende manieren en momenten aangeboden worden: als (terugkerend) onderdeel van de bestaande gesprekscyclus, als aanvulling op of in combinatie met een Healthcheck / Fitscan, als concrete invulling van duurzame inzetbaarheidsuren uit de CAO, als vitalteitsspreekuur etc . In overleg met u wordt gezocht naar een manier die bij uw organisatie past.

Kenmerken

 • niet betuttelend, maar laagdrempelig en op basis van gelijkwaardigheid
 • sluit aan bij individueel vertrekpunt van de medewerker
 • zorgt voor helicopterview ten behoeve van reflectie
 • geeft inzicht en maakt verbanden duidelijk

Samen Vitaal

Groepsprogramma

De focus in het groepsprogramma ligt op het tot stand brengen van kleine positieve veranderingen in de fysieke en mentale vitaliteitsbeleving van de medewerker. Het groepsprogramma start met een individueel gesprek met elke deelnemer, waarna er 2 groepstrainingen en een individueel gesprek volgens. Deelnemers krijgen een life time tool in handen waarmee zij in staat zijn zichzelf écht te verbeteren.

Thema’s

 • tijdig grenzen bewaken
 • actiever, gezonder eten, gewichtsverlies
 • positievere blik, meer vertrouwen in de toekomst
 • meer energie en werkplezier
 • begripvoller naar anderen
  meer helicopterview

 

Werk maken van Vitaliteit

Individuele verandertrajecten

Individuele training waarin de focus ligt op het aanleren van een praktische methode waardoor de medewerker een life time tool in handen krijgt waarmee hij kan bereiken wat voorheen niet lukte. Deze luchtige en laagdrempelige aanpak levert snel resultaat en na 5 gesprekken is de medewerker in staat om zelfstandig door te pakken waardoor effecten langdurig merkbaar blijven. 

Resultaten

 • gezonder
 • tevredener met zichzelf en anderen
 • productiever
 • makkelijker in beweging en tot actie komen
 • minder uitstelgedrag
 • minder last van negatieve gedachten en patronen
 • minder vastzitten in gedragspatronen
 • meer controle over zichzelf ervaren
 • meer rust ervaren
 • meer/beter contact maken met anderen

Vitaliteit op de werkvloer vergroten?