Vitale organisatie, vitale teams, vitale medewerkers

Ik werk het liefst met organisaties die het belangrijk vinden dat medewerkers hun werk met energie doen, fysiek & mentaal het werk aankunnen en in staat zijn hun werk nu en in de toekomst te behouden. Duurzame inzetbaarheid gaat wat mij betreft dan ook over:

Vitaliteit (werk met energie doen)
Werkvermogen (fysiek en mentaal werk aankunnen)
Employability (werk nu en in toekomst behouden)

Dit bereiken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer!

Mijn aanpak richt zich steeds op een afdeling of team (6-24 medewerkers). Ik begin met het zichtbaar maken van de persoonlijke ‘why’. Elke medewerkers maakt tijdens een individueel gesprek op een laagdrempelige manier kennis met zijn persoonlijke thema’s en wensen op het gebied van vitaliteit. Welke verandering zou een medewerker wensen en wat gaat hem dat opleveren? Het is van belang de drijfveren en motivatie van iedere deelnemer helder te hebben. Van daaruit werken we op basis van gelijkwaardigheid aan een leuker leven.

Dit bereiken we door met behulp van een systematische methode in groeps- of individuele trainingen het aanpassingsvermogen en het vermogen tot zelfsturing van de medewerkers te vergroten. Veranderingen gebeuren als gevolg daarvan deels automatisch en medewerkers worden opmerkzamer, waardoor zij beter in het moment kunnen bijsturen als het fout gaat.

Afhankelijk van de vertrekpunten van de organisatie en de interne communicatie hierover, kunnen eventueel ook workshops en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden.  Dit kan zowel aan het begin als aan het eind van het vitaliteitstraject. Voor alle interventies geldt dat deze met name gericht zijn op ervaren (DOEN) en minder op analyse en kennis (cognitie).

Vitaliteitsgesprekken

Vitaliteitsgesprekken maken de veranderwens zichtbaar en koppelt deze aan de motivatie om te veranderen.

Verandertrajecten

Verandertrajecten begeleiden medewerkers naar gezondere keuzes en meer eigen regie.

Groepsprogramma

Dit groepsprogramma vergroot het verandervermogen binnen een team, zodat de mentale weerbaarheid verbetert.

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Uw medewerkers leren een systematische tool waarmee ze beter in staat zijn om dingen die ze willen of moeten veranderen, daadwerkelijk om te zetten in het gewenste gedrag. DOEN dus, in plaats van alleen maar bedenken wat beter zou zijn. Ze ervaren hiervoor meer regie over hun eigen gezondheid, werk en duurzame inzetbaarheid. Ik vind integer en professioneel werken erg belangrijk. Ik wil graag u en uw medewerkers goed leren kennen en investeer daar in. Op die manier kunnen we samen werken aan vitaliteit op basis van integriteit, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Het is fijn om een duurzame relatie met klanten op te bouwen.

Voordelen voor de coachee

 • Makkelijke manier om jezelf écht te verbeteren
 • Life time tool waarmee je kan bereiken wat voorheen niet lukte omdat het invloed heeft op je automatische patronen en onbewust keuzes
 • Goede voornemens automatisch omzetten in concrete actie
 • Verandering in jezelf tot stand brengen die blijvend is
 • Snel resultaat
 • Laagdrempelig, positief en op basis van gelijkwaardigheid

Voordelen voor u als werkgever

 • Snel resultaat
 • 100% deelname: ook de mensen die niet vanzelf meedoen haken aan
 • Medewerkers nemen eigen regie en verantwoordelijkheid
 • Aanvulling op meten en weten: gericht op kunnen, willen en DOEN
 • Gaat verder dan opdoen van inzichten, richt zich op  ander gedrag
 • Investering draagt op een waardevolle manier bij aan duurzame inzetbaarheid

De meeste duurzame inzetbaarheidstrajecten richten zich alleen op het realiseren van meer bewustwording, werkplezier en werktevredenheid. Ze leiden vaak niet tot blijvend ander gedrag. Dit kun je alleen bereiken door medewerkers de regie te laten nemen over hun eigen duurzame inzetbaarheid. De begeleiding kan via vitaliteitsgesprekken,  individuele verandertrajecten en groepsprogramma’s.

Het resultaat is dat medewerkers zich makkelijker aanpassen aan wat de omgeving van hen vraagt, waardoor de effectiviteit vergroot wordt. U heeft minder verloop in uw personeelsbestand en behoudt kennis. Medewerkers waarvan het werkvermogen vergroot wordt, zijn vaak innovatiever en succesvoller. Bovendien wordt het risico op uitval kleiner.

Samen werken aan het vitaler maken van uw organisatie?