Vitaliteit als organisatiefundament

Vitaliteit is een belangrijk fundament voor een slagvaardige en duurzame organisatie. Fitte medewerkers hebben een hogere belastbaarheid, doen hun werk efficiënter, zijn flexibeler en verzuimen minder. Kortom: vitale teams dragen bij aan de oplossing van veel HR thema’s.

 

Rendement halen uit inspanningen

De kans is groot dat u in uw organisatie al bezig bent (geweest) met duurzame inzetbaarheid, gezondheidsbeleid, aanpak werkdruk, verzuimbeleid, etc. De juiste strategie, toon en interventies kiezen is echter best moeilijk. En wat is het rendement uit al die inspanningen?

 

De puzzelstukken verbinden

Ik geloof in het verbinden van alle losse stappen. Door de juiste kapstok te vinden en de interventies structureel in te bedden in uw organisatie, bereikt u meer resultaat. Dat maakt het verschil!

 

Herkent u dit?

• U doet van alles om de organisatie vitaler te krijgen, maar uw activiteiten zijn niet met elkaar verbonden en er is onvoldoende continuïteit.
• Uw inspanningen leveren niet het gewenste resultaat op.
• U maakt zich zorgen om de vitaliteit van uw team.
• U zoekt een praktische aanpak die aansluit bij hun behoeften en wensen.
• U zoekt een leuke, praktische workshop, training of teamdag voor uw medewerkers die aansluit bij een specifiek vitaliteitsthema.

 

Het effect van Vitaal Leven

• Huidige activiteiten worden met elkaar én met de behoeftes van uw medewerkers verbonden.
• Medewerkers maken graag gebruik van de aangeboden programma’s omdat ze aansluiten bij hun (latente) behoefte.
• Er komt structuur in de aanpak van vitaliteit, waardoor dit thema onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.
• Vitaliteit wordt onderdeel van de bestaande structuren.
• Medewerkers vertonen stap voor stap gezonder gedrag. Resultaat: een gezondere organisatie.
• U haalt een hoger rendement uit bestaande inspanningen en kosten.

 

Bekijk hier een overzicht van de producten en diensten van Vitaal Leven.