De vitaliteit in kaart

We starten met het in kaart brengen van vitaliteit binnen de organisatie of het team. Wat is de huidige en de gewenste situatie? Wat gebeurt er al op het gebied van vitaliteit? Met welk resultaat? Vandaaruit kijken we stap voor stap welke aanvullende interventies nodig zijn om het optimale resultaat te bereiken.

 

Zinvolle interventies

Zinvolle interventies sluiten nauw aan bij de behoeftes van medewerkers, leidinggevenden én HR. Daarom besteedt Vitaal Leven altijd grondig aandacht aan de inventarisatiefase. Want alleen op die manier begrijpt elke medewerker de relevantie van vitaliteit en voelt hij zich verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuzes. Gedurende dit proces houdt Vitaal Leven continu rekening met de gedragsveranderingsfase waarin elke medewerker zich bevindt.

 

Aanvliegroutes

Er zijn een aantal verschillende routes die bij de aanpak van Vitaliteit gevolgd kunnen worden:

 

Meer weten? Bekijk hier de producten en diensten van Vitaal Leven.