Aanzetten tot actie

Met de PMO route verzekert u zich van een optimale opvolging van het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en zet u uw medewerker aan tot actie. Het PMO geeft u en uw medewerker inzicht in de (bedrijfsmatige) gezondheidsrisico’s.

 

Verantwoordelijkheid nemen

Vaak wordt de medewerker geen vervolg geboden na het PMO. Een verloren kans om de medewerker te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor zijn persoonlijke gezondheidssituatie! Vitaal Leven begint met een vitaalgesprek om de uitslag te bespreken. De vitaalcoach maakt vervolgens een inschatting van de veranderingsbereidheid van de medewerker en geeft uw organisatie een advies over passende opvolging.

 

Past de PMO route bij uw werksituatie? Bel of mail voor een goed gesprek.

 

Andere aanvliegroutes