Vitaliteit inbedden

Met de DNA route verhoogt u de mentale en fysieke fitheid van uw medewerkers en organisatie in een continu proces. We bedden vitaliteit stap voor stap in de cultuur van uw organisatie in. Deze route kent 3 fases:

 

Fase 1: Inventarisatie
Aan de hand van een Vitale Poster Sessies stellen we de actuele thema’s vast en inventariseren we de lopende activiteiten op het gebied van vitaliteit. Vandaar uit verbinden we de wensen van management, HR én medewerkers. Een Vitale Poster Sessie duurt 2 uur.

 

Fase 2: Organisatieoplossingen en implementatie
Samen met de verantwoordelijken binnen uw organisatie bedenkt en implementeert Vitaal Leven organisatieoplossingen. Interventies worden bepaald en webbased tools worden ingericht.

 

Fase 3: Uitvoering en borging
De derde fase is gericht op uitvoering en borging. Dit gebeurt met interventies en webbased tools uit de Allemaal Vitaal Academy.

 

Past de DNA route bij uw werksituatie? Bel of mail voor een goed gesprek.

 

Andere aanvliegroutes